İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek İmam Hatip Liselerini Sordu!

  İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek İmam Hatip Liselerini Sordu!

  Gümülcine, 24.01.2023

  Soru Önergesi

  Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına

  Konu: "İmam Hatip Lisesi Mezunlarının Denklik Belgesi Sorunları"

  Diplomalara denklik belgesi  Π.Δ. 155/78  ile Φ.815.1/33/Ζ1/1407/04-03-1994 ve Φ.815.4/Ε187/Ζ1/1407/21-08-1998 sayılı genelgeye göre verilmektedir. Bu koşullar doğrultusunda yurt dışından gelen Lise diplomalarının denklikleri belirlenmektedir.

  Ancak bu hükümler, ülkemizde faaliyet gösteren medreselerle aynı statüde olan imam hatip okulları öğrencilerinin haksız yere denkliklerini içermemektedir.

  Son dönemde  imam hatip ortaokul ve liselerine devam eden ya da eğitimini tamamlayarak Yunanistan'a dönen pek çok öğrenci, lise diplomalarının ülkemizdeki liseler ile denk olmamasından kaynaklanan mevzuat boşluğu ile karşı karşıya kalmaktadır.

  Sonuç olarak, bu öğrenciler ülkemizdeki eğitimlerini tamamlayamamakta, lise diplomalarını kabul ettirememekte ve dolayısıyla eğitimlerine bir üst düzeyde devam edememekte veya mesleki olarak gelişememektedirler.

  İlgili öğrencilerin Eğitim Bakanlığı birimleri ile (Yurtdışı Eğitimi, Avrupa ve Azınlık Kültürlerarası Eğitimi Müdürlüğü) (DIPODE) yazışmaları sonucunda  verdiği cevap: "Yabancı bir imam hatip eğitim biriminin derecesi yerli bir genel eğitim derecesi ile denkliği mevcut mevzuatta öngörülmemektedir". Buna göre, mevzuat eksikliği nedeniyle, imam hatip liselerinin faliyet gösteren medreselerle dahi denk tutulmamaktadır.

  • İmam Hatip mezunları, Yunan eğitim sisteminde, aldıkları lise diplomalarının karşılığı olmadığı için mağdur olduklarından.
  • Söz konusu mevzuat eksikliği, öğrencilerin eğitim ve mesleki gelişim olanaklarını engellediğinden.

  Sayın Bakana sorulur?

  • İmam hatip liselerinin denklik belgesi alması ve ülkenin genel eğitim dereceleriyle eşleştirmenin koşullarını ve yolunu oluşturmak için inisiyatif almayı düşünüyor musunuz?
  • Yurt dışında faaliyet gösteren imam hatip liselerinin  en azından ülkedeki medreselerin öğrenim ünvanlarıyla uyumlu hale getirilmesinin şartlarını ve yolunu oluşturmak için inisiyatif almayı düşünüyor musunuz?
  • Denklik belgesi başvurularının çok olmasına ve bu  eğitim kurumlarından mezun olan  öğrencilerin bir çıkmazda olmalarına rağmen, bu yasal boşluğun sürdürülmesi hangi gerekçeye dayanmaktadır?

                                                                                       İskeçe Siriza Milletvekili

                                                                                            Hüseyin Zeybek

  ©2017 Burasi Batı Trakya. Tüm Hakları Saklıdır.

  Please publish modules in offcanvas position.