Melih Akdeniz’in “Batı Trakya’da Türk Varlığı (1930-1981) kitabı yayınlandı

  Previous Next

  Melih Akdeniz’in “Batı Trakya’da Türk Varlığı (1930-1981) kitabı yayınlandı

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde Öğr. Gör. Dr. Olan Melih Akdeniz’in “Batı Trakya’da Türk Varlığı (1930-1981)” adlı çalışması Atatürk Araştırma Merkezi tarafından kitap olarak yayınlandı. Toplam 414 sayfadan oluşan kitap Yunanistan’ın yakın tarihine ışık tutmaktadır.

  Kitap aşağıdaki ana başlıklar altında okuyucuya sunulmuştur:

  • 1930 Ankara Antlaşması’na kadar Batı Trakya Türkleri
  • Ankara Antlaşması’ndan Yunan İç Savaşı’na kadar Batı Trakya Türkleri (1930-1944)
  • Yunan İç Savaşı’ndan Kıbrıs Sorunu’na kadar Batı Trakya Türkleri (1944-1954)
  • Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadar Batı Trakya Türkleri (1954-1974)
  • Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası Batı Trakya Türkleri (1974-1981)

  Dr. Melih Akdeniz kitabın arka kapağında, “Batı Trakya Türk azınlığının oluşumunu, önemini ve yakın tarihte sevinciyle - üzüntüsüyle yaşadıklarını bu kitapta bulacaksınız” ifadelerini kullanmakta ve şu görüşlere yer vermektedir:

  “Batı Trakya Türkleri, bugün Yunanistan sınırları içerisinde ve Yunan vatandaşı olarak yaşamlarını sürdüren bir Türk topluluğudur. Onları özel kılan ise statüleri­nin, uluslararası bir antlaşma (Lozan Barış Antlaşması) çerçevesinde tanımlan­mış tek Türk azınlığı olmalarıdır. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki fetih hare­ketlerini takip eden iskân sürecinde bu coğrafyaya gelen ve halen burada yerle­şik bulunan Batı Trakya Türk azınlığının yakın dönemde yaşadığı gelişmeler kitabın ana konusunu oluşturmaktadır.

  Batı Trakya Türklerinin Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi dışında tutulmaları ile başlayan azınlık hayatı, yine bu iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin durumu ile doğru orantılı olarak oldukça hareketli bir seyir takip etmiştir. 1930’lu yıllarda Atatürk ve Venizelos’un da etkisiyle Türkiye ile Yunanistan arasında iyileşme gösteren ilişkiler, takip eden dönemde, gerek iki ülke arasında, gerekse dünya­da yaşanan bir takım gelişmelerin sonucunda inişli çıkışlı bir hal almıştır. Ancak özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemdeki gelişmeler ve Kıbrıs Sorunu ile başlayan süreç, Türkiye’deki Rum azınlığın büyük ölçüde Yunanistan’a göç etmesine sebep olmuştur. Bu yüzden Batı Trakya Türklerinin statüsü için olduk­ça önemli yeri olan “karşılıklılık” ilkesi önemini yitirmiştir. Bu durum Yunanis­tan’daki Türk azınlığın yaşamlarında gözle görülür bir devlet baskısını beraberin­de getirmiştir.

  Batı Trakya Türkleri meselesi Türk dış politikasının önemli ve hassas bir konusu­nu oluşturur. Gerek resmî söylemde, gerek toplum hayatında bölgenin zaman zaman yükselen popülaritesi bunun açık göstergesidir ve görünen o ki Batı Trakya Türkleri bu konumunu uzun yıllar sürdürecektir.”

  978-975-16-3556-3 ISBN numarasıyla, 2018’in Aralık ayında Atatürk Araştırma Merkezi tarafından basılan kitap e-magaza.atam.gov.tr adresinden istenebilir.

  Melih AKDENİZ

  1980 yılında İzmir’de doğan Melih AKDENİZ, ilk ve orta öğrenimini yine aynı şehirde tamamlamıştır.

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde 2003 yılında Tarih Lisans, 2006 yılında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yüksek Lisans ve 2015 yılında Tarih Doktora programlarını tamamlayarak Dr. unvanı almıştır.

  2005 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümünde Arş. Gör. olarak başlayan akademik hayatını halen aynı üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümünde Öğr. Gör. Dr. olarak sürdürmektedir.

  Melih Akdeniz evli ve bir çocuk babasıdır.

  Please publish modules in offcanvas position.