Δ.Α.Ο.Κ tütün hastalıklarıyla ilgili olarak Tarım Bakanlığı'na mektup gönderdi

  Previous Next

  Δ.Α.Ο.Κ tütün hastalıklarıyla ilgili olarak Tarım Bakanlığı'na mektup gönderdi

  Doğu Makedonya ve Trakya Eyaleti Tarım Ekonomisi ve Veterinerlik Müdürlüğü (Δ.Α.Ο.Κ) Rodop ilinde tütünlerde meydana gelen hastalıklarla ilgili olarak Tarım Bakanlığı'na mektup gönderdi.

  Mektupta Rodop ilinde tütün üretiminin hayati bir önem taşıdığına dikkat çekilerek, bölgede yaşlanan ekonomik kaybın, tütün üreticilerine yönelik ciddi bir yaşam sorunu oluşturduğunun altı çizildi.

  Mektubuğu içeriğine ilişkin Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Ahmet İbram şu açıklamalarda bulundu:

  Bilindiği gibi bu yıl tütünlerde var olan ve büyük ürün kaybına neden olan hastalık dolayısıyla iktidar milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf, Hüseyin Zeybek ve Trakya Tütün Üreticileri Kooperatifi yönetimi Atina’da Tarım Bakanlığı, ELGA ve Ekonomi Bakanlığını ziyaret ederek,yaptıkları toplantıdan sonra, Tütün üreticilerinin zararlarının tazmin edilebilmesi için Rodop Tarım Ekonomisi ve Veterinerlik Müdürlüğü (Δ.Α.Ο.Κ ) tarafından yapılacak zarar tespit çalışmalarının ve hazırlanacak raporun şart olduğu belirtilmiştlerdir.

  Bu nedenle 11 /7/2018 tarihinde Tarım Ekonomisi ve Veterinerlik Müdürlüğü (Δ.Α.Ο.Κ ) Ziraat mühendisleri Nikolaos Kolatsos ve Sultana Batzaki ile birlikte Rodop ilindeki tütün tarlalarındaki zararın nedenlerini ve kapsamını değerlendirmek amacıyla incelemelerde bulunduk.

  Yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki rapor Tarım Bakanlığına,  ELGA’ya ve yetkili kurumlara gönderilmiştir.

  DOĞU MAKEDONYA VE TRAKYA EYALETİ TARIM EKONOMİSİ ve VETERİNERLİK MÜDÜRLÜĞÜ (Δ.Α.Ο.Κ )’ un TARIM BAKANLIĞI’na gönderdiği rapor.

  Konu: Rodop Ilindeki tütün tarlalarındaki zarar derecesinin belirlenmesi

  Bilindiği gibi Rodop ili için tütün üretimi hayati önem taşımaktadır, dağlık ve dezavantajlı bölgelerde alternatif üretimin olmadığı kurak tarlaların değerlendirimesini sağlamaktadır.Bölgemizde ek olarak, Doğu tipi tütünün yetiştirilmesinde güçlü bir gelenek ve önemli bir bilgi birikimi vardır ve üretilen ürünün pazarlama derecesi de çok gelişmiştir. 2017 yılında 55.000 dönüm ekilmiş ve üretilen ürün miktarı 8,087 tona ulaşmıştır. 6.000'den fazla aile  temel aile geliri olan tütün üretimi ile geçimini sağlamaktadır.

  11 /7/2018 tarihinde Tarım Ekonomisi ve Veterinerlik Müdürlüğü (Δ.Α.Ο.Κ ) Ziraat mühendisleri Nikolaos Kolatsos ve Sultana Batzaki tarafından Rodop ilindeki tütün tarlalarındaki zararın nedenlerini ve kapsamını değerlendirmek amacıyla incelemelerde bulundular.

  Yapılan incelemeler sonucunda aşağıdaki sonuçlar ortaya çıktı:

  1. 1. Esas olarak domates lekeli solgunluk virüsü (TSWV) denen virüslerin tütün fidanlarına bulaşması nedeniyle Rodop ilinde çok ciddi hasarlar kaydedilmiştir. Tütünlere bulaşması vektör böcekler vasıtası ile olmaktadır (Thrips tabaci ). Özellikle bu yıl CİDDİ SALGIN belirtileri göstermektedir.
  2. 2. Tütün tarlalarının %100 virüs tarafından etkilendiği tespit edilmiş olup, incelemeler esnasında hastalık olmayan tarlaya rastamak mümkün değildi.
  3. 3. Her bir tütün tarlasında enfekte bitkilerin sayısı,% 60-90 arasında değişimekte ve eşlik eden fotoğraflarda, hastalığın neden olduğu tütünün orantısız olarak büyümesi belirgindir.
  4. 4. Üretim seviyesinde beklenen hasarın cok yüksek olacağı tahmin edilmektedir ve şartlara bağlı olarak genel üretimde% 70-80 oranında bir azalmaya yol açacağı ön görülmektedir.
  5. 5. Ayrıca kalite düşüklüğü de çok yüksek oranda olacaktır. Özellikle, daha önce hasat edilmiş olan tütün yapraklarının "gövdesi" bulunmadığı ve çok kırılgan ve bozulmuş olduğu görülmektedir. (ilgili fotoğrafa bakınız).
  6. 6. Tütün üreticilerinin,virüs ile mücadele etmek için gerekli tüm önlemleri aldıkları gerçeğine rağmen, hastalık tütün fidelerinde daha başlamıstır. Hastalık ve yayılması hala devam ediyor.
  7. 7. Ekonomik kayıp oranı, bölgedeki tütün üreticilerine yönelik ciddi bir yaşam sorunu oluşturmaktadır.

  Bu ciddi SALGIN HASTALIĞININ nedenleri aşağıdaki faktörlere bağlanabilir:

  1. 1. Hakim olan çok hafif kış mevsimi, böcek taşıyıcısının büyük bir popülasyonunun hayatta kalmasına izin verdi.
  2. 2. Nisan ve Mayıs aylarında bölgede hakim olan olağandışı kuru iklim koşulları, böcek kuşaklarının sayısını artırarak yüksek böcek popülasyonlarının büyümesini daha da kolaylaştırdı.
  3. 3. Taşıyıcı virüs olan (Thrips tabaci )ile etkili bir şekilde mücadele etmek için yeterli sayıda onaylanmış bitki koruma ürününün olmaması.
  4. 4. Özellikle, bu taşıyıcı virüsü kontrol etmek için yaygın olarak kullanılan onaylanmış böcek öldürücüler, sadece piretroid grubuna aittir. Bilindiği gibi, bu grup böcek öldürücüler yararlı ve zararlı böcekler üzerinde seçici bir etkiye sahip değildir, hepsini yok etmektedir. Bazı çiftçilerin ifadelerine göre piretroid grubuna ait ürünlerle ilaçlama yapıldıktan sonra hastalığın arttığı gözlemlenmiştir. Bu da daha fazla araştırılması gereken bir olaydır.

  Yukarıda belirtilenlerin ardından, Rodop ilindeki tütün üreticilerinin doğrudan tazminatını hedefleyen eylemlerin üstlenilmesi gerekmektedir.

  Please publish modules in offcanvas position.