Komotini

22°C

  Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi

  Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi

  - Başbakan Yıldırım: (1)
  - "İslam düşmanlığının yol açtığı nefret söylemi, sosyal dışlanma, toplumlarda uyumu, çok kültürlülüğü ve ortak yaşamı ciddi olarak tehdit etmektedir. İnsan hakları, demokratik değerler, İslamofobi yüzünden günden güne örselenmektedir. Hal böyleyken Avrupa'da yükselen aşırıcılık ve İslam karşıtlığının boyutları, eğer gerekli müdahaleler olmazsa daha da vahim bir boyuta ulaşacaktır"
  - "Bugün dünya Müslüman nüfusunun yaklaşık üçte biri yaşadığı ülkelerde azınlık muamelesi görmektedir. Müslüman azınlıkların yaşadığı en yakıcı sorun Batı'da yükselen İslam karşıtlığı, diğer adıyla İslamofobi ve azınlık düşmanlığı meselesidir. İslamofobi bir dinden ziyade insan hakları sorunudur. Müslümanlara karşı temelsiz korku, düşmanlık ve nefret söylemi İslamofobinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığının çağdaş yansımalarından biridir"
  - "İslam İşbirliği Teşkilatı Müslüman azınlıklara elini uzatacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Sivil toplum örgütleri, vakıflarımız bu noktada odaklanarak kazanım elde edebileceğimiz işler gerçekleştirmelidir. İftiharla söyleyebilirim ki ülkemizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce bugüne kadar köken temelinde herhangi bir ayrımcılık yasağı ihlali söz konusu olmamıştır. Yani bu konuda tek söz söyleyecek ülke varsa o da Türkiye'dir"

  İSTANBUL (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İslam düşmanlığının yol açtığı nefret söyleminin, sosyal dışlanma, toplumlarda uyumu, çok kültürlülüğü ve ortak yaşamı ciddi olarak tehdit ettiğini belirterek, "İnsan hakları, demokratik değerler, İslamofobi yüzünden günden güne örselenmektedir. Hal böyleyken Avrupa'da yükselen aşırıcılık ve İslam karşıtlığının boyutları, eğer gerekli müdahaleler olmazsa daha da vahim bir boyuta ulaşacaktır." dedi.

  Yıldırım, Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'ndeki konuşmasında, katılımcıları selamlayarak üç ayların tüm İslam coğrafyasına huzur, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

  Temel sorunların tespiti, çözüm önerileri ve işbirliği imkanlarının belirlenmesi konusunda katılımcılarla birlikte kafa yorulacağını dile getiren Yıldırım, "Birbirimizle tanışıklığımızı daha da artıracağız, ihmal edilmiş kardeşlik bağlarımızı yeniden ihya etme imkanı bulacağız. Din eğitimi, din hizmetleri alanında işbirliği tesis etmek veya var olan işbirliğini daha ileri seviyelere taşıma imkanına sahip olacağız. Zirveye yapacağınız katkılar için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın bütün Müslüman kardeşlerimiz ve insanlık ailesi için hayırlara vesile olmasını mevlamdan diliyorum." diye konuştu.

  Yıldırım, modern dünyanın adalet ve eşitlik sağlamada hiç de iyi bir sicile sahip olmadığını ifade ederek, bilim, hikmetten, akıl, vicdan ve merhametten uzaklaştıkça insani değerlerin insan ilişkilerinde neredeyse ihtiyaç duyulmayan anlamsız bir algının hakim olduğunu söyledi.

  Dünya nüfusunun az bir kısımının bütün imkanlardan sınırsız bir şekilde istifade ederken, büyük bir çoğunluğu ise yiyecek, barınma, eğitim sağlık gibi temel hak ve imkanlardan mahrum kaldığını vurgulayan Yıldırım, ırk, inanç ve kültür değerlerinden dolayı insanların ayrımcılığa, ötekileştirilmeye, asimilasyona ve şiddete uğramadan yaşayabilecekleri bir dünya için insanlık adına sorumlu olduklarını ve sorumluluk üstlenilmesi gerektiğini kaydetti.

  - "İslamofobi dinden ziyade insan hakları sorunudur"

  Başbakan Yıldırım, azınlık sorununun küresel bir mesele olduğunu, Müslümanları da çok yakından, doğrudan ilgilendirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

  "Bugün dünya Müslüman nüfusunun yaklaşık üçte biri yaşadığı ülkelerde azınlık muamelesi görmektedir. Müslüman azınlıkların yaşadığı en yakıcı sorun Batı'da yükselen İslam karşıtlığı, diğer adıyla İslamofobi ve azınlık düşmanlığı meselesidir. İslamofobi bir dinden ziyade insan hakları sorunudur. Müslümanlara karşı temelsiz korku, düşmanlık ve nefret söylemi İslamofobinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığının çağdaş yansımalarından biridir. Bu tanımıyla İslamofobi tıpkı antisemitizm gibi tarihi, sosyolojik, siyasi dini birçok nedeni bünyesinde barındıran özel bir ırkçılık türü olarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Özel bir ayrımcılık türü olarak İslamofobi haklar arasında diğerlerinin yanı sıra en fazla din özgürlüğü, iş hakkı, eğitim hakkı, ifade özgürlüğünün kullanımıyla ilgili olarak gündeme gelmektedir. İslam düşmanlığının yol açtığı nefret söylemi, sosyal dışlanma, toplumlarda uyumu, çok kültürlülüğü ve ortak yaşamı ciddi olarak tehdit etmektedir. İnsan hakları, demokratik değerler, İslamofobi yüzünden günden güne örselenmektedir. Hal böyleyken Avrupa'da yükselen aşırıcılık ve İslam karşıtlığının boyutları, eğer gerekli müdahaleler olmazsa daha da vahim bir boyuta ulaşacaktır."

  - Avrupa'daki yabancı düşmanlığı saldırıları

  Başbakan Binali Yıldırım, 2016'da Avrupa'da 128 yabancı düşmanlığı motifli saldırı meydana geldiğini, bu yılın sadece ilk üç ayında ise 33 tane saldırının yaşandığını belirterek, yurt dışında 6 milyonu aşkın vatandaşı bulunan Türkiye'nin bu saldırıları da kınadığını, gerekli tedbirlerin alınması için siyasi ve diplomatik girişimlerini başlattığını kaydetti.

  Sorunun sadece Müslümanların değil bütün din ve inançlara mensup kişileri ilgilendirdiğini ve endişe verici olduğunu, Avrupa'da ve Amerika'da kaygı verici boyuta ulaşan İslam düşmanlığının güvenlik açısından da tehlike oluşturan bir olguya dönüştüğünü vurgulayan Yıldırım, buna karşı topyekün mücadele verilmesinin küresel anlamda mecburiyet haline geldiğini söyledi.

  Yıldırım, ülkelerin İslamofobi konusunda yasal, idari ve eğitim alanında tedbirleri vazgeçmeden alması gerektiğini belirterek, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde bu tür suçların izlenmesi, raporlanmasına yönelik adımların mutlaka atılması, mağdurlara destek sağlanmasına yönelik projelerin de geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

  Türkiye'nin ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadele konusunda gerek bölgesel, gerek küresel düzeyde yapılacak çalışmalara ve düzenlemelere katkı sağladığını, buna devam edeceğini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

  "Bu örgütlerle yakın ve yapıcı işbirliğini sürdüreceğiz. Her yıl Avrupa Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gurubu tarafından BM İnsan Hakları Konseyi'ne sunulan din ve inanç özgürlüğü, din temelli hoşgörüsüzlükle mücadele karar tasarılarının her ikisi de ülkemiz tarafından desteklenmektedir. 2016'da Türkiye'de gerçekleşen İslam Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız önemli bir adım yapmıştır, öncülük etmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı içerisinde Avrupa Müslümanları Temas Grubu oluşturulmuştur. Böylece Avrupa'da artan şiddet eylemlerine karşılık önlemlerin alınabileceği önemli bir platform teşkil edilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı Müslüman azınlıklara elini uzatacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır. Sivil toplum örgütleri, vakıflarımız bu noktada odaklanarak kazanım elde edebileceğimiz işler gerçekleştirmelidir. İftiharla söyleyebilirim ki ülkemizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce bugüne kadar köken temelinde herhangi bir ayrımcılık yasağı ihlali söz konusu olmamıştır. Yani bu konuda tek söz söyleyecek ülke varsa o da Türkiye'dir. "

     

  - Cumhurbaşkanı Erdoğan: (1)

  - "Dört gün yapılacak samimi tartışmalar neticesinde varılacak kararların gelecek dönemde mutlaka hayata geçirilmesi, uygulanması ve neticelenmesi önem arz ediyor. Gerekirse ayrı bir platform oluşturularak, gerekse şu an dönem başkanlığını yürüttüğümüz İİT bünyesinde kurumsal bir yapı tesis edilerek ama mutlaka bu zirve ile yakalanan ivmenin devam ettirilmesi gerekiyor. Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nin bu bakımdan da örnek olacağına, alanında fark oluşturacağına inanıyorum"
  - "Benim kendime, siyasi ve idari hayatım boyunca pusula olarak kıldığım dört başlığım var. Özellikle istikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize, bu dört prensibi sık sık hatırlatıyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Başarı zincirini oluşturan bu dört halkanın herhangi birinde kopma veya kırılma olursa hedeflenen noktaya varılması da mümkün değildir"

  İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde yapılacak samimi tartışmalar neticesinde varılacak kararların gelecek dönemde mutlaka hayata geçirilmesi, uygulanması ve neticelenmesinin önem arz ettiğini belirterek, "Gerekirse ayrı bir platform oluşturularak, gerekse şu an dönem başkanlığını yürüttüğümüz İİT bünyesinde kurumsal bir yapı tesis edilerek ama mutlaka bu zirve ile yakalanan ivmenin devam ettirilmesi gerekiyor. Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nin bu bakımdan da örnek olacağına, alanında fark oluşturacağına inanıyorum." dedi.

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, bugün 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 250 Müslüman dini lider, temsilci, alim, akademisyen ve yazara ev sahipliği yaptıklarını söyledi. 

  Türkiye'de ilk defa düzenlenen Dünya Azınlıklar Zirvesi'nin, İslam ümmetinin sorunlarının müzakere edilmesine, sıkıntılarının çözülmesine, geniş iş birliği potansiyelinin keşfine imkan sağlayacağına inandığını belirten Erdoğan, diğer hususlar yanında bu zirvenin, yer yüzünün farklı bölgelerinden gelen katılımcılar arasında dostluğun, dayanışmanın ve muhabbetin güçlenmesine vesile olacağını ifade etti.

  Dört gün boyunca yapılacak istişarelerin, tenkit ve tekliflerin, ülkeler ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

  "Meselelerin ve problemlerle ilgili çözüm yollarının tespiti elbette çok değerlidir. Fakat alınan kararların, kuvveden fiile geçirilmesi çok daha önemlidir. Yoksa verilen bunca emek, harcanan onca mesai eksik kalacaktır, yarım kalacaktır. Benim kendime, siyasi ve idari hayatım boyunca pusula olarak kıldığım dört başlığım var. Özellikle istikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize, bu dört prensibi sık sık hatırlatıyorum. Oku, düşün, uygula, neticelendir. Başarı zincirini oluşturan bu dört halkanın herhangi birinde kopma veya kırılma olursa hedeflenen noktaya varılması da mümkün değildir."

  Dört gün yapılacak samimi tartışmalar neticesinde varılacak kararların gelecek dönemde mutlaka hayata geçirilmesi, uygulanması ve neticelenmesinin önem arz ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Gerekirse ayrı bir platform oluşturularak, gerekse şu an dönem başkanlığını yürüttüğümüz İİT bünyesinde kurumsal bir yapı tesis edilerek ama mutlaka bu zirve ile yakalanan ivmenin devam ettirilmesi gerekiyor. Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nin bu bakımdan da örnek olacağına, alanında fark oluşturacağına inanıyorum." diye konuştu.

  Birbirini Allah için seven, Allah'ın rızası için toplanan insanlar olduklarını anlatan Erdoğan, renkler, diller, kültürler farklı olsa da aynı dine inanan, aynı peygambere, aynı mukaddes kitaba tabi olan insanlar olduklarını dile getirdi.

  - "Aradaki farklılıklar asla kardeşliğe, muhabbete mani değil"

  Aradaki farklılıkların asla kardeşliğe, muhabbete mani olmadığını belirten Erdoğan, binlerce kilometre ötede olunsa da kıblenin ve kalplerin yönünün bir olduğunu söyledi.

  Pasaportlar ve ülkeler ayrı olsa da aynı ümmetin mensubu olunduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

  "Rabbimiz, Hucurat Suresi'nde bu hakikati 'Müminler ancak kardeştirler' diyerek ifade ediyor. Bizde ayrım yok. Ama ayrım var mı? Ne yazık ki var. İşte bunu şu anda son dönemlerde özellikle İslam dünyasının belli bölgelerinde acımasızca yaşıyoruz. Hep söylüyoruz. Öldüren 'Allahuekber' diyor. Ölen, o da 'Allahuekber' diyor. Sorulduğu zaman o da İslam için, Allah için öldürüyor. Ölen o da Allah için ölüyor. Bu nasıl bir şeydir? Bunu anlamak, atlatmak mümkün değil. Gerilere döndük. Mızrakların ucuna Kur'an-ı Kerim sayfalarını yerleştirmek suretiyle nasıl o geçmişte, bizim önderimiz durumunda olanlar öldülerse, şimdi tekrar oralara döndük. Öyleyse bizim bunu tekrar ele alıp bu işi düzeltmemiz lazım. 

  Yüce Mevla, Hucurat Suresi'nin devamında bu hukukun gereği olarak 'Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin' emri ilahisiyle bize bugün yapmamız gerekeni emrediyor. Müslümanlara kardeş olduklarının hatırlatılmasından hemen sonra arabuluculuk vazifesinin de verilmesi çok dikkat çekicidir. Hayatın doğal akışı içinde Müslümanlar arasında ayrılıkların, anlaşmazlıkların, kimi zaman dargınlıkların, hatta kavgaların, çatışmaların olması ne yazık ki kaçınılmaz hale geliyor. Bunu siyasette de yaptığım işin içinde de ne yazık ki yaşıyorum. Bundan sıyrılamıyoruz. Niye? Emre uymadığımız için. İçimizdeki en büyük düşmanı, cihad-ı ekbere gidiş olayını kavrayamadığımız için. O da nefis."

  - Cumhurbaşkanı Erdoğan: (2)
  - "Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi hayat biçimini tahkim etmek istiyor. Onu güçlendirmek istiyor. Modern insanın buhranlarına cevap verebilecek yegane din olan İslam, proje mahsulü teröristler üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye çalışılıyor. İşte bunlar, son dönemlerin proje terör örgütleridir"
  - "Bugün demokrasi ve hukuk havariliği yapan birçok devlette Müslümanlara ve mültecilere yönelik saldırılar sıradan hale gelmiştir. Müslümanların iş yerleri, evleri, ibadethaneleri, hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor ve bunun en önemli şu anda zemini de işte Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa"
  -"Müslüman kadınlar, sırf başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, iş yerlerinde tacize uğruyor. Bunun da en önemli örneği Fransa. Sadece o mu? Başörtüsüyle kalmıyor, bunun yanında bunlar insanları da ayırıyorlar"
  - "Mesela Fransa, Romanları Fransa'dan derdest etti. Hani sen Avrupa Birliği üyesiydin. Avrupa Birliği müktesebatında sen kalkıp da herhangi bir ırka mensup olanı derdest edebilir misin? Ülkenden, topraklarından atabilir misin? Atamazsın ama bunlar Romanlara karşı bunu uyguladı"

  İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı dünyasının, İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi hayat biçimini tahkim etmek, onu güçlendirmek istediğini belirterek, "Modern insanın buhranlarına cevap verebilecek yegane din olan İslam, proje mahsulü teröristler üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye çalışılıyor. İşte bunlar, son dönemlerin proje terör örgütleridir." dedi.

  Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'nda düzenlenen Dünya Müslüman Azınlıklar Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Habil ile Kabil'den bu yana kardeş kavgasının, hiç istenmese de insan hayatının bir parçası olduğunu ifade ederek, Peygamber Hazreti Muhammed'in hakka irtihalinden sonra da İslam ümmeti arasında farklı meseleler üzerinden tartışmaların vuku bulduğunu söyledi. 

  Bunun en önemlisinin, en büyük gerilimin savaşa dönüştüğü Sıffin Savaşı ile Cemel Vakası'nda olduğu gibi sıcak çatışmaya dönüştüğü, kardeşin kardeşe kılıç çektiği dönemlerin yaşandığını, şimdi de devam ettiğini anlatan Erdoğan, İslam dininin, barış dini olduğunu, insanın dünya imkanının bir parçası olan bu durumu görmezden gelmek yerine sorunun çözüm yollarını gösterdiğini aktardı.

  İslam'da kardeşlik hukukunun, mümin kardeşine destek olmak yanında sıkıntılarına taraf ve müdahil olmayı gerektirdiğini ifade eden Erdoğan, bir müminin içinde yaşadığı toplumdan kendisini bertaraf edemeyeceğini, tecrid edemeyeceğini söyledi. 

  - "Mümin, çözüm aramakla mükelleftir"

  Bir müminin hangi saikte olursa olsun, boş vermişliğe asla tevessül edemeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Mümin aktif olmakla, kardeşleri, komşuları, arkadaşları arasındaki sıkıntılara çözüm aramakla mükelleftir." dedi.

  Müslümanın çalışmasıyla, eğitim-öğretimiyle, ticaretiyle, tavır ve ahlakıyla diğer insanlara örnek olan insan olduğunu anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

  "Müslüman çevresine güven aşılayan, insanların elinden ve dilinden emin olduğu insandır. Müslüman komşusu açken tok yatamayacak kadar etrafıyla hemhal olması gereken insandır. Dinimizin kılıçtan ziyade, kalemle, ticaret ve ilim erbabının gayretleriyle yayılmasının sebebi budur. Asırlar boyunca gönül ve hikmet erlerinin İslam'ın sancaktarlığını yapmasının altında yatan saik budur. Bu açıdan nerede olursak olalım, hangi konumda bulunursak bulunalım hayatın içinde olmamız, aktif bir tavır sergilememiz gerekiyor.

  Kardeşlerimizden başlayarak, halka halka vuku bulan gerilimlere, sorun ve sıkıntılara müdahale etmemiz önem arz ediyor. Kendi aramızdaki meseleleri, çıkan çatışmaları Müslümanlar olarak kendimiz çözmüyoruz. Burası sıkıntılı. İslam'ın dışındakiler bunu çözüyor. "

  - "Neticesi ölüm olduktan sonra bu suçtur"

  Müslümanların sorunlarının, İslam'ın dışındakiler tarafından çözülmesi halinde varil bombalarının yağmaya başladığını aktaran Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

  "Adını da koyuyorlar. Bunun adı zaman zaman kimyasal silah oluyor, zaman zaman konvansiyonel silahlar oluyor. Adı koymak kolay. Neymiş? Geçmişte bir anlaşma yapılmış, kimyasal silahlara karşı uluslararası kuruluşlar tavır koymalıymış. Koyun bir kenara ya. Neticesi ölüm olduktan sonra sebebi hangi silah olursa olsun bu suçtur. Ama bakın buna buradan yanaşmıyor. Şu anda kimyasal silahlarla Ortadoğu'da bin kişi ölmüşse, konvansiyonel silahlarla yüzbinler öldürüldü. Hiç bunu konuşmuyorlar. Dile getirdikleri hep bir. Bu tespitlerimizin özellikle içinde yaşadığımız süreçte son derece mühim olduğunu düşünüyorum."

  - "Eli kanlı çeteler üzerinden Müslümanların istikbali karartılmaya çalışıldı"

  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Eylül terör saldırılarından bu yana Müslümanların çok taraflı, çok katmanlı bir saldırı dalgasıyla yüzleştiğini kaydetti. Eli kanlı çeteler üzerinden Müslümanların istikbalinin karartılmaya çalışıldığını, hak ve hürriyetlerinin gasp edilmek istendiğini gördüklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

  "İşte DEAŞ, Boko Haram, Eş Şebab, FETÖ gibi katil sürülerinin terör eylemleri bize zarar vermesinin yanında İslam karşıtı çevrelere dört gözle bekledikleri fırsatı da veriyor. 'Sizin İslam dediğiniz bu mu?' diyorlar. 'Hani Müslüman kan dökmezdi', bunu diyorlar. 'Hani siz barış diniydiniz.' diyorlar. Biz onlara malzeme veriyoruz. Öyleyse bu işi bizim tersine çevirmemiz lazım. Bu örgütlerin hunharca katlettiği veya hayatını kararttığı Müslümanların masumiyeti görmezden gelindiği gibi işlenen vahşi cinayetlerin faturası da dinimize ve Müminlere kesiliyor. Birçok Batı ülkesi de kendi iç sorunlarını perdelemek için adeta bu ateşe benzin döküyor. Çok temizler ya. Ahlaksızlığın daniskası onlarda, katliamların daniskasını onlar yaptılar, utanmadan, sıkılmadan burada kalkıp fatura kesiyor. Durun bakalım. Geçen bir tanesine söyledim telefonda; 'Siz, (dedim) Cezayir'de 5 milyon insanı katletmediniz mi? Önce bunun hesabını verin. '5 milyon insanı siz Cezayir'de katlettiniz şimdi kalkıyorsun Suriye'yle ilgili bana akıl veriyorsun' dedim. Sadece orada mı? Libya'da yaptınız, Ruanda'da yaptınız. Buralardaki insanları katlettiniz. Bunun hesabını verdiniz mi? Hayır, vermediler ve vermeyecekler de. Bir diğeri bakıyorsun başka ülkede, bir diğeri başka ülkede ama eğer Müslüman olursa bu, Müslümana kestikleri fatura çok ağır. Bunlara bu fırsatı bizim vermememiz lazım. Batı dünyası İslam karşıtlığı üzerinden kendi ideolojisini, kendi hayat biçimini tahkim etmek istiyor. Onu güçlendirmek istiyor. Modern insanın buhranlarına cevap verebilecek yegane din olan İslam, proje mahsulü teröristler üzerinden yaftalanmaya, lekelenmeye çalışılıyor. İşte bunlar, son dönemlerin proje terör örgütleridir."

  - "Müslümanlara ve mültecilere yönelik saldırılar sıradan hale gelmiştir"

  Dünyanın birçok ülkesinde kültürel ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve Müslüman karşıtlığı gibi hastalıkların yayılmasının, Neonazi partilerin iktidara ortak olacak konuma gelmesinin nedenin bu olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

  "Bugün demokrasi ve hukuk havariliği yapan birçok devlette Müslümanlara ve mültecilere yönelik saldırılar sıradan hale gelmiştir. Müslümanların iş yerleri, evleri, ibadethaneleri, hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların hedefi oluyor ve bunun en önemli şu anda zemini de işte Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa. Şimdi buralarda bunlar devam ediyor. Müslüman kadınlar, sırf başörtüsü taktıkları için sokakta, çarşıda, iş yerlerinde tacize uğruyor. Bunun da en önemli örneği Fransa. Sadece o mu? Başörtüsüyle kalmıyor, bunun yanında bunlar insanları da ayırıyorlar. Mesela Fransa, Romanları Fransa'dan derdest etti. Hani sen Avrupa Birliği üyesiydin. Avrupa Birliği müktesebatında sen kalkıp da herhangi bir ırka mensup olanı derdest edebilir misin? Ülkenden, topraklarından atabilir misin? Atamazsın ama bunlar Romanlara karşı bunu uyguladı. Peki bizde böyle bir şey var mı? Ben Romanlarla iç içeyim. Onların içinde doğdum, onların içinde büyüdüm, onların içinden Milletvekili oldum, Belediye Başkanı oldum, Başbakan oldum, Cumhurbaşkanı oldum. İşte onlar Roman. Bu incelikleri bizim yakalamamız lazım ve dinimizi bu örneklerle de bizim güçlendirmemiz lazım. Çünkü bizim dinimizde ayrım yok ve biz bunları da yapmadık. Adı Ahmet, Muhammet, Ali, Mustafa olanların resmi kurumlarda ve özel sektörde iş bulma imkanları kısıtlanıyor Batı'da. Müslüman çocukların hiç olmadık bahanelerle eğitim öğretim hakları elinden alınıyor."

  Hazreti Muhammed'in bir hadisinde "Öyle bir zaman gelecek ki dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı davranıp Müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır." dediğini ifade eden Erdoğan, "Bilhassa Müslüman azınlıklar, Resulü Ekrem Efendimizin (S.A.V.) bu tasvirini andıran baskılara ve zulümlere maruz kalmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

  ©2017 Burasi Batı Trakya. Tüm Hakları Saklıdır.

  Please publish modules in offcanvas position.